SCHOLING

Er bestaat een mogelijkheid om koorscholing te doen binnen het koor. Ook is er buiten het koor zangles mogelijk en daar krijg je via het ArtFact een kleine tegemoetkoming in de leskosten.