CONTRIBUTIE

De contributie bedraagt € 50.00 per kwartaal.

Dit kunt u overmaken op rekeningnummer:

NL63RABO0301415072

Alvast bedankt,

Het bestuur