IMG_0199

Operavereniging Bel Canto Tilburg, opgericht in 1920, en het Souvenir Opera Koor, opgericht in 1845, hebben door de jaren heen op het gebied van de operamuziek grote bekendheid verworven in de Tilburgse amateur koorwereld. Met de productie van de opera “Koning Willem-II” werkten beide koren nauw samen. Deze samenwerking is daarna geïntensiveerd wat resulteerde in prachtige concerten zoals de “Athalia” van Mendelssohn, het “Requiem” van Verdi en de “Carmina Burana” van Carl Orff. Dat alles onder de bezielende leiding van de dirigent Lex Wiersma.

Door de terugloop van leden en uit oogpunt van doelmatigheid (beide koren repeteerden ieder apart op een andere dag en locatie) werd  in 2012

werd in 2012 het idee geopperd beide koren samen te voegen. Ook met het idee om het voortbestaan van de operamuziek in Tilburg te continueren. Er werd een traject uitgezet om met de hulp van Art-Fact en de begeleiding van een coach van de Sesam Academie te komen tot een procedure om de twee koren in elkaar te schuiven of te komen tot een nieuw koor. Eind 2013 werd het groene licht gegeven en werden de juridische procedures gestart om te komen tot de oprichting van een nieuw koor. Op 1 januari 2015 viel officieel het doek voor Bel Canto. Tilburg zag een nieuw koor het levenslicht, genaamd “Tilburgse Opera”, bestaande uit koorleden van Bel Canto en oud-leden van het Souvenir Opera Koor. Onder deze nieuwe naam en de bezielende leiding van dirigent Lex Wiersma gaan zij met veel vertrouwen een nieuwe muzikale toekomst tegemoet.

Voorop staat het met elkaar in een plezierige sfeer zingen. Ongedwongen maar toch serieus; als amateurkoor maar toch met een professionele inslag.

Daarnaast werken we altijd samen met professionele solisten, pianobegeleiding en met het Zuid Nederlands Begeleidingsorkest van onze dirigent bestaande uit een vaste kern van professionele beroepsmusici aangevuld met goed geschoolde amateurmusici.  Eveneens geven wij medewerking en ondersteuning aan projecten van de Bredase Opera en Koor Karakter , waarvan Lex Wiersma tevens dirigent is.

Binnen het koor zijn ook werkgroepen actief zoals o.a. de Muziekcommissie en de Kledingcommissie.